Verzekering deelnemers

Voor onze JVW is een evenementenverzekering afgesloten waarin bijvoorbeeld de ongevallenverzekering voor de vrijwilligers geregeld is.

De ongevallenverzekering van de deelnemers/Piraten valt hier niet onder en dient separaat particulier geregeld te worden wanneer de ouders dit wensen.

Het collectief afsluiten van een ongevallenverzekering voor de deelnemers (kinderen) is ongebruikelijk en zodoende niet door de JVW geregeld.

Graag vragen we dus alle ouders zelf deze afweging te maken en indien gewenst deze particuliere verzekering af te sluiten.