Reglement Jeugdvakantieweek Liempde 2023 V1

1.       Doelgroep
De Jeugdvakantieweek (JVW) wordt georganiseerd voor kinderen van Basisschool de Oversteek in Liempde van groep 3 t/m 8 (op het moment van inschrijving). Ook kinderen die in Liempde wonen en in dezelfde leeftijdscategorie zitten kunnen zich inschrijven.

2.       Deelname
De inschrijving voor deelname aan de JVW gaat door middel van de op de website beschreven procedure. Op de website zal tijdig worden aangekondigd vanaf welk moment ingeschreven kan worden. Na het insturen van uw inschrijving is uw kind nog niet ingedeeld. Indeling/bevestiging van deelname zal retour worden gestuurd per email.

3.       Maximaal aantal deelnemers
Om de JVW veilig te houden geldt er een maximum aantal deelnemers. Mocht u na het bereiken van dit aantal uw inschrijving insturen zal uw kind op de reservelijst worden geplaatst en wordt u hierover geïnformeerd per email.

4.       Reservelijst
Kinderen die zijn ingedeeld op de reservelijst worden op volgorde van aanmeldingsdatum benaderd bij een annulering. Indien uw kind alsnog kan worden ingedeeld dient u te gaan voldoen aan het inschrijfgeld.

5.       Vrijwilligers
Om alle activiteiten tijdens de JVW leuk, goed en veilig te laten verlopen kan de JVW niet zonder de hulp van vrijwilligers. Hierom verwacht het bestuur van de JVW dat de ouders van de ingeschreven kinderen ook bereid zijn minstens 2 dagdelen als vrijwilliger te ondersteunen. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn aangemeld kan dit een aanpassing in activiteit of aantal deelnemende kinderen tot gevolg hebben.

6.       Afmelden en vervanging

Indien u bent ingedeeld als vrijwilliger en/of uw kind is ingedeeld als deelnemer en u bent niet in staat aanwezig te zijn dient u dit tijdig per email te melden. Eventueel reeds gemaakte kosten kunnen niet geretourneerd worden. In het geval van uw indeling als vrijwilliger geldt tevens dat u zelf zorg dient te dragen voor een vervanger die nog niet op uw moment is ingedeeld.

7.       Toegang evenemententerrein

In verband met de veiligheid mag het JVW evenemententerrein alleen betreden worden door:

·       Kinderen met een geldig toegangskaartje

·       Ingedeelde vrijwilligers

·       Leveranciers / EHBO

Ouders en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom tijdens de afsluiting/bezichtiging.

8.       Aanvullende begeleiding
Indien uw kind aanvullende/extra begeleiding nodig heeft dient u hier zelf zorg voor te dragen door een vrijwilliger aan te melden. Vermeld bij de aanmelding dat deze vrijwilliger bij het betreffende kind dient te blijven.

9.       Medicatie en allergieën
Indien uw kind medicatie dient te gebruiken tijdens de JVW of een allergie heeft dient u dit bij inschrijving door te geven. Ouders dienen er zelf voor te zorgen dat medicatie (i.o.m. begeleidende vrijwilliger) tijdig wordt gegeven.

10.    Ongeval
Indien er een ongeval heeft plaats gevonden tijdens de JVW zal z.s.m. contact met u worden opgenomen via het door u opgegeven telefoonnummer (bij de inschrijving). Mochten de gevolgen van een ongeval het vereisen, naar mening van het bestuur van de JVW, zal direct medische hulp worden ingeschakeld. Eventuele kosten hieruit volgend zijn voor rekening van de ouders van het kind.

11.    Foto/video opnamen
Tijdens de JVW worden foto/video opnamen gemaakt en (mogelijk) geplaatst op de JVW website of gebruikt voor JVW doeleinden. Als u uw kind inschrijft stemt u automatisch in met vorenstaande.

12.    Persoonlijke spullen
U dient alle persoonlijke items te voorzien van de naam van uw kind. Mocht u onverhoopt iets verloren zijn dan kunt u bij de gevonden voorwerpen bekijken of het is gevonden.

13.    Aansprakelijkheid bij verlies/diefstal
Stichting JVW is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke items die uw kind mee brengt.

14.    Kledingvoorschrift
Vanwege JVW activiteiten (bijvoorbeeld bouwdorp, bosspel en zeskamp) dient u uw kind te voorzien van passende en veilige kleding en schoenen. JVW advies is om dichte schoenen met een stevige zool te laten dragen en kleding die past bij de weersvoorspelling en dagactiviteit.

15.    Gedrag
Deelnemende kinderen die zich, naar mening van het JVW bestuur, onacceptabel gedragen worden hierop aangesproken. Tevens wordt de betreffende ouder hierover geïnformeerd. Indien het gedrag hierna niet verbeterd kan uitsluiting van de JVW het gevolg zijn.

16.    Eigen risico & verzekering
Deelname aan de JVW geschiedt geheel op eigen risico. De JVW is niet aansprakelijk voor ongevallen en deelnemers zijn hiertegen niet verzekerd.  De JVW gaat er vanuit dat dit door de ouders/verzorgers zelf geregeld is.

17.   Overig

In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet zal het JVW bestuur een besluit nemen.